متن آهنگ نقی شاهین نجفی »

وقتی شاهین نجفی “نقی” را می خواند !!!!

وقتی شاهین نجفی “نقی” را می خواند !!!!

رسول اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۱ ۴۰۱

بعد از گوش کردن به این آهنگ تقی بر حال خودم افسوس خوردم که چرا سال ها قبل این فرد رو به عنوان خواننده قبول داشتم شاهین نجفی که در چند سال اخیر بعد

بیشتر بخوانید »