عکس های از قنات گناباد »

قنات قصبه گناباد شکوه دروان باستان

قنات قصبه گناباد شکوه دروان باستان

رسول تیر ۹, ۱۳۹۱ ۳

قنات قصبه گناباد بعنوان یکی از پدیده های شگفت انگیز دست ساخته انسان در طول تاریخ است که قدمت آن به دوره هخامنشیان و چیزی در حدود ۲۷۰۰ سال قبل تر باز می گردد .این قنات

بیشتر بخوانید »