پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | فان فار


ads makupWoman
ads
    adsgoshvare
ads
مطالب جديد
مطالب تصادفي

پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع)

رسول مرداد ۲۹, ۱۳۹۰ ۰

هرسال با ماه رمضان سنت افطاری دادن در حرم امام زضا به راه است امسال هم مثل سال های قبل بعد از نماز بین نماز گزارن افطاری توزیع میشه عکس های از پشت صحنه توزیع افطار در حرم امار رضا (ع) :

پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | funfar.ir
پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | funfar.ir
پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | funfar.ir
پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | funfar.ir
پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | funfar.ir
پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | funfar.ir
پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | funfar.ir
پشت‌ صحنه توزیع افطاری در حرم امام رضا(ع) | funfar.ir

فرستادن دیدگاه »